Ánh sáng và CO2 giữ vai trò rất quan trọng trong hồ thủy sinh. Nghiên cứu của Nguyễn Thanh Phú trên một số giống thủy sinh thuộc 3 họ Acanthaceae, AlismataceaeLythraceae cho thấy chúng phát triển tốt nhất ở cường độ chiếu sáng 1500 – 2000 lux, thời gian chiếu sáng 8 – 10 giờ/ngày và hàm lượng CO2 18 mg/l/giờ.

Vai trò của cường độ chiếu sáng

Cường độ chiếu sáng có vai trò rất quan trọng trong sự quang hợp của cây thủy sinh. Trong tự nhiên cường độ chiếu sáng trong ngày dao động từ 2000 – 6000 lux (Saigonbook, 2005). Trong nghiên cứu nuôi cấy mô, cường độ chiếu sáng thích hợp nhất từ 1000 – 3000 lux (Dương Công Kiên, 2002). Theo Jamie S.Jhnoson (2006), cường độ ánh sáng phù hợp cho một số giống cây thủy sinh là từ 3.500 – 4.000 lux.Nghiên cứu của Nguyễn Thanh Phú (2008), với cường độ chiếu sáng ở 3 mức 1500 lux, 2000 lux và 3000 lux. Các thí nghiệm được thực hiện trong hồ kiếng có kích thước 1m x 0,6m x 0,8m, mực nước 0,7m, với 1 bóng đèn huỳnh quang chuyên dùng cho hồ thủy sinh (hiệu Tianniao – Đài loan, đèn dài 1,2m) đặt cách mặt nước 0,2m sẽ cho cường độ chiếu sáng là 1500 lux, cũng như vậy với với 2 bóng đèn và đặt cách mặt nước 0,25m sẽ cho cường độ ánh sáng là 3000 lux. Kết quả cho thấy hầu hết các cây thủy sinh tham gia nghiên cứu đều phát triển tốt với cường độ ánh sáng từ 1500 – 2000 lux. Trong đó những cây có bộ lá màu xanh rõ ràng phát triển tốt nhất ở cường độ ánh sáng là 2000lux, còn những giống có bộ lá màu hơi xanh hoặc xanh nâu… chỉ thích hợp với mức chiếu sáng 1500 lux. Với cường độ ánh sáng 3000lux thì đa số cây thủy sinh tăng trưởng chậm. Nhưng nhận thấy rằng với cường độ ánh sáng 3000 lux thì những cây thủy sinh này có màu sắc đẹp hơn.

Thời gian chiếu sáng

Cùng với cường độ ánh sáng, cây thủy sinh cũng cần một khoảng thời gian chiếu sáng nhất định để tổng hợp chất hữu cơ đáp ứng nhu cầu sinh trưởng và phát triển. trong tự nhiên thực vậy được chiếu chiếu sáng trung bình từ 6 – 10 giờ/ngày (Saigonbook, 2005). Trong nuôi cấy tế bào thực vật, ánh sáng thường được chiếu từ 12 – 16 giờ/ngày ( Dương Công Kiên, 2002). Nghiên cứu của Nguyễn Thanh Phú (2008), cho thấy phần lớn những cây thủy sinh tham gia nghiên cứu đều sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở thời gian chiếu sáng là 8 – 10 giờ/ngày (tối ưu là 10 giờ/ngày). Qua các thí nghiệm nhận thấy một số giống có bộ lá màu xanh thường tăng trưởng tỷ lệ thuân với mức chiếu sáng từ 8 – 10 giờ/ngày; các giống có sắc tố màu trên bộ lá thường phản ứng ngược lại khi kéo dài thời gian chiếu sáng.

Vai trò của CO2

Trong quá trình quang hợp, CO2 được xem là nguyên liệu để tổng hợp chất hữu cơ. Do đó khi chơi hồ thủy sinh nhất thiết bạn phải trang bị thêm hệ thống cung cấp CO2. Theo Kaspar Horst và E.Kipper (2006); Jamie S.Johnson (2006), thì hàm lượng CO2 tốt nhất cho cây thủy sinh từ 7,5 – 24 mg/l/giờ, tối ưu là 11,8 – 17,8 mg/l/giờ.Nghiên cứu của Nguyễn Thanh Phú (2008). Cho thấy cùng với cường độ ánh sáng 2000lux và thời gian chiếu sáng 8 – 10 giờ/ngày cây phát triển tốt nhất khi được cung cấp CO2 ở hàm lượng 18 mg/l/giờ.